در این دسته هدف داریم به آداب مکالمه با تلفن بپردازیم.

ابتدا به روشنگری و ذکر اصول یک گفتگو تلفنی می پردازیم و پس از آن به آداب مکالمه با تلفن خواهیم پرداخت.

اصول مذاکره تلفنی دربرگیرنده ۳ اصل می باشد:
دانش و اخطار نسبت به موضوع
نگرش و بینش
مهارت

دانش و هشدار نسبت به موضوع:
دانش ما نسبت به مذاکره تلفنی خود باید هم فنی باشد هم رفتار شناسی ( به رفتارشناسی در پیوسته بطور کامل خواهیم پرداخت )

برای بالا بردن سطوح فنی و ادب ما در یک مذاکره تلفنی راحت ترین راه گوش دادن به رادیو می باشد، که گوش ما کاملاً به آن عادت می نماید.

در پیوستگی به تکنیک های کاربردی خواهیم پرداخت.

نگرش و بینش:
دید و قصد گذاری ما در درازا گفتگو را نگرش یا بینش می نامند و حتی می تاب پیش از آغاز یک گفتگو تلفنی به آن پرداخت.

بطور نمونه می نا به تجسم سازی و تصویر سازی اشاره نمایش داد که ما پیش از آغاز یک تلفن می توانیم در ذهنمان شرایط را آماده نمائیم.

مهارت:
دیدن آموزش درست + تمرین زیاد = مهارت

پس برای بدست آوردن مهارت، می بایست آموزش هایی را که می بینیم با تمرین و تمرین به چیرگی تبدیل نمائیم.

دسته بندی افراد در مذاکره (رفتارشناسی)
در جامعه ما سه دسته افراد داریم؛ بصری، سمعی و لمسی. ما باید بتوانیم این افراد بشناسیم و با هر آدم همان طور که هست، رفتار کنیم.

مذاکره کننده حرفه ای باید بتواند نقش های مختلف را بپذیرد.

در ادامه به وضعیت شناخت این افراد می پردازیم.

افراد بصری
آن ها افرادی برون گرا هستند که خصوصیاتی نظیر تُن صدای بلند، استفاده از کلمه های و مکالمه های کوتاه دارند.آداب و اصول بازاریابی تلفنی با این افراد باید گفتگو تلفنی یا مجازی کوتاهی انجام داد.

با صدای بلند و مثل خودشان ارتباط گرفته بگیریم. این کسان حوصله جملات بلند و کتابی را ندارند و باید اختصار و روان با این بخش صحبت کرد.

ولی بهترین گذرگاه با این کسان یک تماس اختصار و دعوت به شرکت کردن در یک جلسه حضوری می باشد.

افراد سمعی
این کسان دارای خصوصیاتی نظیر صدای آرام، علاقه به واژه های کتابی و جملات بلند هستند.

در مذاکره با این افراد سکان مکالمه باید در دست ما باشد.

این افراد بهترین کسانی هستند که می شود در مذاکرات مجازی با آن ها مذاکره کرد؛ زیرا نقطه تصمیم گیری این کسان گوش های شان است.

چالش‌های بازاریابی اینترنتی

نسل بعدی فناوری شارژ سریع ریل می SUPERDART نام دارد

تصاویر جدید گوگل پیکسل 4a جزئیات غیرمننتظره‌ای را فاش می‌کند

افراد ,مذاکره ,تلفنی ,یک ,های ,مکالمه ,این افراد ,با این ,مکالمه با ,با تلفن ,خواهیم پرداخت

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

jamefavayedbook mah114 neginvkavir fockknucavar durchdentflinad notiporoug talkfootvalves gtna smartwatchreview compnimiber